علی
  • جملات زیبای حضرت علی ع

    جملات زیبای حضرت علی ع   بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.حضرت علی(ع) نابود شد ، ...

    جملات زیبای حضرت علی ع   بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.حضرت علی(ع) نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع) هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، د ...

    بیشتر بخوانید