جمله عجیب و زیبای نگارشی انگلیسی

جمله عجیب و زیبای نگارشی انگلیسی

 

عجیب ترین جمله انگلیسی :

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی!!

نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بیکار:

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness

ترجمه جمله :

نمیدانم این دکترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید.

جمله عجیب و زیبای نگارشی انگلیسی بالا دقیقا مورد تایید ما نیست ولی ابتکار جالب و خواندنی بود . امیدوارم لذت برده باشید .

درباره نویسنده

طراح وب سایت

مطالب مرتبط

نظر بدهید